Оценки

Риджънтс Пропърти Адвайзърс извършва широк спектър от оценки на недвижими имоти и активи от името на клиенти в България и целия Балкански регион.

Ние предлагаме точни и надеждни услуги свързани с изготвяне на оценка на недвижими имоти, подкрепени с най-изчерпателните данни и професионален опит.

Нашите професионалисти по оценяване на недвижими имоти са широко признати за предоставянето на най-сложните съвети относно текущата и прогнозната стойност на недвижимите имоти и свързаните с тях инвестиции. 

 Те използват в работата си различни техники и методи за оценка, включително:

  • Метод за сравнение на продажбите
  • Отстъпка при оценка на парични потоци и нетна настояща стойност (ННС) с или без терминални стойности 
  • Остатъчни оценки
  • Амортизационна стойност на разход за подмяна (замяна)
  • Капитализирани доходи
  • Оценка за отдаване под наема

На нашите професионални и изчерпателни съвети се доверяват както инвеститори, кредитори, така и наематели, като същевременно помагат на продавачите да определят стойността на собствеността си и да защитят инвестицията си.