Други

ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ УСЛУГИ

Екипът за високоефективни технологически услуги на Риджънтс Пропърти Адвайзърс подпомага собствениците на имоти с анализ и координация на специализирана информация по време на придобиване и разпореждане с техните имоти. Риджънтс Пропърти Адвайзърс също така предоставя набор от услуги на собствениците и управителите на имоти, за да подобри дълголетието на техните активи чрез правилна поддръжка, ремонт и подмяна на компонентите на сградата и нейните системи при разумни бюджетни разходи, както и чрез подобрена ефективност.

Нашите услуги са предназначени да предоставят на клиентите специфичен избор и решения и са класифицирани в две категории по-долу.

Преки услуги
Екипът за високоефективни технологически услуги на Риджънтс Пропърти Адвайзърс извършва  преглед и инспекция на имота от името на собственика. Целта на прегледа е да се идентифицират области с недостатъци, възможности за подобряване на поддръжката и експлоатацията и подобряване на финансовите инвестиции на собственика.

Консултантски услуги
Екипът за високоефективни технологически услуги предлага координация на проекти и / или услуги за управление на проекти, като помага на собственика на имота да наеме квалифицирани консултанти или изпълнители.