Управление на имоти

Предоставяме услуга, която увеличава стойността на вашият имот.

Разбираме, че всеки имот е уникален и че универсалният подход за управление на собствеността е неефективен. Поставяйки се на мястото на наемодателя, ние намираме начин да намалим разходите на имота, като взимаме и поредица от други решения, които ще подобрят или поддържат стойността на активите, ще запазят наемателите и ще идентифицират ефективността на разходите. Нашата цел е да постигнем максимална възвръщаемост за нашите клиенти чрез подобряване на паричния поток и добавяне на стойност през жизнения цикъл на имота.

Независимо дали сте инвеститор, собственик или наемател на търговска сграда, вие имате огромен интерес да осигурите възможно най-гладкото протичане на ежедневните дейности във вашите обекти. Отличното управление и поддръжка на вашия имот гарантира, че работният процес на вашия бизнес няма да бъде прекъснат от ежедневните оперативни проблеми. Риджънтс Пропърти Адвайзърс може да ви предложи както отделни услуги, така и цялостно обслужване на имотите ви. Ние работим с едни от най-добрите подизпълнители специализирани в поддръжката на търговски площи.

Всеки проект и ангажимент получава нашето пълно внимание.