Услуги

Нашия екип от експерти предоставят специализирани услуги свързани с управлението, продажбата и отдаването под наем на недвижими имоти. Ангажираме се с взимането на ефективни решения с ясна стратегическа мисъл, балансирайки опита с иновациите.“

Предоставяме услуга, която увеличава стойността на вашият имот.

Разбираме, че всеки имот е уникален и че универсалният подход за управление на собствеността е неефективен. Поставяйки се на мястото на наемодателя, ние намираме начин да намалим разходите на имота, като взимаме и поредица от други решения, които ще подобрят или поддържат стойността на активите, ще запазят наемателите и ще идентифицират ефективността на разходите. Нашата цел е да постигнем максимална възвръщаемост за нашите клиенти чрез подобряване на паричния поток и добавяне на стойност през жизнения цикъл на имота.

Екипът за управление на  недвижими имоти в Риджънтс Пропърти Адвайзърс ще:

 1. Отговаря за събиране на наемите. 
 2. Представя за съгласуване годишните бюджети.
 3. Изготвя финансови отчети на месечна база.
 4. Поддържа зелените площи.
 5. Осигури охрана за вашият имот, включително денонощна реакция 24/7 при извънредни ситуации.
 6. Осигури управление на информацията за обекта, наемателите, собственикът и наемите чрез специализирана ERP система.
 7. Осигури и договори всички условия по използването на необходимите външни услуги за вашият имот.
 8. Осигури денонощна реагиране при извънредни ситуации.
 9. Извършва комуникация с наемателите регулярно.
 10. Осигури техническата поддръжка на вашият имот.
 11. Накратко, Риджънтс Пропърти Адвайзърс ще отговаря за всеки аспект от оперативното управление на вашият имот.

Моля, запознайте се по-подробно с нашите услуги по-долу, като изберете опция и кликнете върху нея:

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ

Предоставяме услуга, която увеличава стойността на вашият имот.

Независимо дали сте инвеститор, собственик или наемател на търговска сграда, вие имате огромен интерес да осигурите възможно най-гладкото протичане на ежедневните дейности във вашите обекти. Отличното управление и поддръжка на вашия имот гарантира, че работният процес на вашия бизнес няма да бъде прекъснат от ежедневните оперативни проблеми.

Риджънтс Пропърти Адвайзърс може да ви предложи както отделни услуги, така и цялостно обслужване на имотите ви. Ние работим с едни от най-добрите подизпълнители специализирани в поддръжката на търговски площи.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОФИС ПЛОЩИ

Риджънтс Пропърти Адвайзърс предоставя услуги по управление на офис сгради. Основната цел на екипа за управление на офис сгарди е да подобри ефективността на всеки имот и да поддържа качеството му, като същевременно подобрява крайните резултати и увеличава, така и стойността на активите за собственика. Риджънтс Пропърти Адвайзърс е разработила свое собствено „ноу-хау“ и е въвела най-добрите практики използвани в сферата на управление на недвижимите имот.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОФИС ПЛОЩИ

Риджънтс Пропърти Адвайзърс предоставя услуги по управление на офис сгради. Основната цел на екипа за управление на офис сгарди е да подобри ефективността на всеки имот и да поддържа качеството му, като същевременно подобрява крайните резултати и увеличава, така и стойността на активите за собственика. Риджънтс Пропърти Адвайзърс е разработила свое собствено „ноу-хау“ и е въвела най-добрите практики използвани в сферата на управление на недвижимите имот.