Конкурс за лого

Риджънтс Пропърти Адвайзърс ЕАД, в качеството си на управляващо дружество, организира конкурс за изработка на лого на най-големия ритейл парк в град Пловдив. ЗАДАНИЕТО е да се създаде графичен знак, който визуално да представя PARKMAXX RETAIL PARK като най-мащабния и мултифукционален ритейл парк, а наградата за избрания проект е 1000 лв Логото трябва да носи ясно и уникално послание, а препратките към контекста ще бъдат част от критериите за оценка на предложението.

PARKMAXX RETAIL PARK (ПАРК МАКС РИТЕЙЛ ПАРК)

PARKMAXX RETAIL PARK се изгражда в кв. "Кючук Париж" върху терен от близо рекордните 42 декара, разположен на ключова локация между бул. "Кукленско шосе" и ул. "Индустриална". По проект се предвижда да има ново трасе, минаващо през ритейл парка, което да свързва бул. "Никола Вапцаров" с "Кукленско шосе", което ще създаде голямо удобство за жителите на района.  PARKMAXX RETAIL PARK ще бъде не просто най-големият в Пловдив, но и един от най-мащабните в страната. През проекта се изгражда трасе, което ще свързва бул. „Никола Вапцаров“ и бул. „Кукленско шосе“. Отдаваемата търговска площ ще бъде над 20 000 кв.м., където ще има десетки нови търговски обекти. Очаква се посетителите да имат достъп до най-различен вид услуги и стоки - магазин за хранителни стоки, магазин за електроника, магазини за спортни стоки, мода, дрогерия, аптека, оптика, детски център, банков клон, казино, фитнес и други.
 • Местоположение: гр Пловдив, бул. "Кукленско Шосе"
 • Етажно разпределение: партер, първи етаж и открит паркинг
 • Паркоместа:  над 350
 • Описание: Проектът е в процес на изграждане. Локацията се отличава с отлично местоположение и видимост, лесен достъп от всички части на града и околните райони с автомобилен и обществен транспорт.
 • Тенант микс: международна верига супермаркети, магазин за електроника, много популярни международни модни брандове, спортни магазини, дрогерия, аптека, оптика, фитнес, детски център и други.
 • Планирана дата на откриване: Етап 1: Q4 2024; Етап 2: Q2 2025
Image
Image

ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА

Създаване на лого и графична идентичност на PARKMAXX RETAIL PARK

Срокът за представяне на проектите е 17.05.2024 г. Наградата за класирания на първо място проект е 1000 лева и ще бъде връчена на избрания победител в конкурса.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Изисквания към конкурсните проекти:

 • Всеки проект трябва да съдържа черно-бял и цветен вариант (до 5 цвята) в голям и малък формат. Цветовете да бъдат в RGB, CMYK и HEX.
 • В допълнение следва да се представят варианти за използване на логото във визитка, бланка, плик, печат и брошура.
 • Графичният образ трябва да е лесно четим, разбираем и функционален, както и да бъде пригоден за статична печатна и електронна интерпретация.
 • Предложенията следва да бъдат разработени и представени във формат PDF и във векторни формати – EPS, AI, CDR.
 • Авторите трябва сами да представляват проектите си, а при съавторство – да са упоменати всички съавтори.
 • Трети лица не трябва да притежават или имат претенции към участващите в конкурса проекти.
 • Всеки автор може да представи до три проекта, в изготвянето на които е участвал.
 • Членове на журито нямат право да участват в конкурса.
 • Всички проекти трябва да са създадени специално за този конкурс и да не са участвали в други конкурси преди това.
 • Проектите не трябва да копират съществуващи графични знаци и да са били публикувани под някаква форма.
 • Журито може да препоръча на победителя корекции в проекта, които ще бъдат обсъдени с него преди обявяването на официалните резултати.
 • Заявените за участие проекти ще бъдат използвани само в рамките и за целите на конкурса.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

 1. Съответствие с посочените изисквания – няма да бъдат допуснати до участие проекти, които не отговарят на условията за участие в конкурса или не са придружени от всички изискуеми документи;
 2. Оригиналност на идеята;
 3. Композиционна яснота и единство;
 4. Разпознаваема и модерна визия;
 5. Възможност за разработване на логото в цялостна система за визуална идентичност.
 6. Възможности за интегриране на логото в различни видове материали (банер, документ, плакат и т.н.).

ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

Участниците следва да изпратят предложението си на следния имейл адрес: vpopova@regents.bg , с копие до  office@regents.bg

Постъпилите конкурсни проекти ще се оценяват от специално назначено за целта жури. Журито ще разглежда само проекти, които отговарят на всички гореописани условия за участие в конкурса.

Журито ще разглежда проектите, без да разполага с информация за техните автори.

Победителят в конкурса ще бъде обявен във Фейсбук и интернет страницата на управляващото ритейл парка дружество - Риджънтс Проперти Адвайзърс ЕАД:  https://www.regents.bg, https://www.facebook.com/regents.bg

Класираният на първо място проект на лого ще получи парична награда в размер на 1000 лева, а класираните на второ и трето място - поощрителни награди (визирам билети за кино)

След приключване на конкурса, собствеността върху наградения проект се прехвърля на лице, посочено от управляващото ритейл парка дружество - Риджънтс Проперти Адвайзърс ЕАД.

Комуникацията с участниците се извършва чрез предоставените от кандидатите имейли и телефон за връзка.