Хоум офисът и нестабилната икономика влияят на наемите на офиси

Преместванията и подновяванията доминират сред сделките за наем заради стремежа на компаниите да консолидират и оптимизират пространствата си.

През първото полугодие 39% от брутно наетите площи се дължат на релокации, 37% на подновявания на договори, 10% на наемане на площи на етап "в строеж" и 10% на експанзия на вече присъстващи фирми.

Само 4% от сключените договори са от нови за пазара компании. Според експерти високият процент дистанционна работа и все още нестабилните темпове на възстановяване на икономиката влияят върху търсенето. Но допълва, че от друга страна по-слабата наемна активност задържа новото строителство и предпазливостта на предприемачите не позволява да се натрупат сериозни дисбаланси в търсенето и предлагането.

Наблюдава се спад при проектите в строеж през второто тримесечие. Към момента в процес на изграждане са само 212 184 кв. м, или с близо 40% по-малко спрямо началото на 2021 г. Предвижда се до края на тази година да бъдат завършени 95 хил. кв. м.

Новите площи с разрешение за ползване са 98 545 кв. м, с които общият обем офиси клас А и Б офис сгради в София достига почти 2,190 млн. кв.м. Сред по-значимите нови проекти през второто тримесечие са Park Lane Office Center, NV Tower и Garitage Park – Building 4.

Обемът на площи клас А и Б, които активно се предлагат на пазара, както в съществуващи, така и в сгради в процес на изграждане, достига 557 хил. кв.м за второто тримесечие, отбелязвайки лек ръст в сравнение с предишното тримесечие. 83% от тези площи се намират в периферните райони, като са разпределени основно между Цариградско шосе и квартал "Хладилника".

Новото предлагане увеличава дела на свободните офис площи в столицата с 3% през първото полугодие на тази година и той достига 16%. Експерти очакват големият обем модерни площи в процес на предлагане да задържи напрежението върху наемните нива за офис проекти клас А и Б. Очакванията са сградите на атрактивни локации, където е съсредоточено търсенето да задържат сравнително по-високи офертни нива.

Към момента офертните наеми за първокласни площи в София са около 15 евро на кв. м за централната част на града и 12-14 евро на кв. м за периферията около главните булеварди. Доходността от първокласни активи се понижава до 7,5% през второто тримесечие, което е с 25 пункта по-ниско спрямо началото на 2021 г.

 През първото полугодие разликата между офертната и договорната цена нараства в зависимост от локацията, сградата и етапа, в който се намира. Очаква се плавно увеличение на дела на служителите в офисите през втората половина на годината, като това ще зависи от сектора, глобалните или регионалните корпоративни политики. Предвижда се, че компаниите от аутсорсинг индустрията ще останат с най-висока активност на пазара на офиси, като освен в столицата се очаква да продължават да разширяват присъствието си и в регионалните градове.

Източник: Dnes.bg
По публикацията работи: Петя Славова